CRfitness | Allmänna villkor

Som kund hos oss är det viktigt att du känner till villkoren som gäller för våra produkter och tjänster. Våra allmänna villkor är utformade enligt och stämmer överens med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

När du som kund beställer någon av våra tjänster ingår du ett avtal. Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande till oss om detta inom 14 dagar (ångerfrist) från den dag som beställningen gjorts.

Undantag från ångerrätten
Vid beställning av ett personligt utformat kost- eller träningsprogram så faller dessa under lagen (2005:59) om distansavtal 11§ punkterna 1 och 11. Det innebär att det för dessa produkter eller tjänster ej utgår någon ångerrätt på grund av att de är personligt anpassade eller framtagna.

Betalningsvillkor
Betalning av faktura ska ske till oss senast 10 dagar efter fakturadatum om inget annat skriftligen har påvisats från oss. Om betalning ej har skett inom den angivna perioden debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Om betalning fortfarande ej sker kan CRfitness komma att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Vid eventuella frågor kring våra allmänna villkor, vänligen kontakta info@crfitness.se