Vi hjälper ditt företag

Under 2017 kostade sjukskrivningar i Sverige 57 miljarder kronor. Ett forskningsprojekt med stöd från AFA försäkring har låtit en grupp anställda få träna 2,5 timme varje vecka under ett år. Resultatet från detta visade att sjukfrånvarokostnaderna i träningsgruppen sjönk med 21 procent. I den grupp som inte fick träna steg istället kostnaderna för sjukfrånvaro.

I gruppen av tränande minskade också smärtsymptom i axlar och nacke. Tester visade även på en sänking av blodsockernivåerna hos deltagarna.

Vi hjälper ditt företag

Under 2017 kostade sjukskrivningar i Sverige 57 miljarder kronor. Ett forskningsprojekt med stöd från AFA försäkring har låtit en grupp anställda få träna 2,5 timme varje vecka under ett år. Resultatet från detta visade att sjukfrånvarokostnaderna i träningsgruppen sjönk med 21 procent. I den grupp som inte fick träna steg istället kostnaderna för sjukfrånvaro.

I gruppen av tränande minskade också smärtsymptom i axlar och nacke. Tester visade även på en sänking av blodsockernivåerna hos deltagarna.

Bättre hälsa = bättre ekonomi

Ett annat större företag i Sverige lät erbjuda sin anställda extra semester om dom utförde pulshöjande träning regelbundet. Genom detta sänkte man sjukfrånvaron med 30 procent. De anställda rapporterade även en bättre sömn, mindre stress och oro samt minskade symptom i form av huvudvärk och magproblem.

Företaget säger att endast minskingen av sjukfrånvaron gjorde projektet lönsamt. Utöver det tillkommer såklart en ökad energi, arbetsglädje och stolthet.

Bättre hälsa = bättre ekonomi

Ett annat större företag i Sverige lät erbjuda sin anställda extra semester om dom utförde pulshöjande träning regelbundet. Genom detta sänkte man sjukfrånvaron med 30 procent. De anställda rapporterade även en bättre sömn, mindre stress och oro samt minskade symptom i form av huvudvärk och magproblem.

Företaget säger att endast minskingen av sjukfrånvaron gjorde projektet lönsamt. Utöver det tillkommer såklart en ökad energi, arbetsglädje och stolthet.

Vi kan erbjuda träning både i grupp och individuellt.

Vi hjälper till med personligt kostupplägg och träningsprogram

Vi hälsocoacher era anställda och hjälper dom med sitt välmående

Låt oss hjälpa er med företagshälsovård

Kontakta oss redan idag. Fyll i namn och e-postadress nedan och skicka så kontaktar vi dig inom kort med mer information.