Linn Axelsson

Om Linn

Jag är KBT och ACT terapeut med en idrottstränarutbildning i grunden. Jag jobbar med helhet och balans och utifrån att ta steg i riktning emot det som är viktigt och skapa de liv vi vill leva trots de hinder vi möter.

Jag jobbar med kognitiva och beteendeterapeutiska samt ACT verktyg. Jag har en bakgrund av elitidrott och har kämpat många år att hitta en sund nivå och nå en balans i livet, både med träning, kost, arbete och fritid. Och nu är jag här, mer balanserad och tillfreds än någonsin.

Min vision är att få dig hitta din balans i livet. Genom att ta reda på vad som är viktigt för just dig, hitta dina steg att ta i riktning emot de och med hjälp av en skräddarsydd verktygslåda ge dig vad du behöver för att kunna ta dig förbi dina hinder.

  • Idrottstränarutbildningen - Högskolan Dalarna
  • KBT Steg 1 - CKPT Sörmland
  • ACT - CKPT Sörmland
  • Att hantera stress och främja hälsa - Livskompass ACT
  • Teori & praktisk tillämpning - Svenska Psykologiinstitutet, MI Psykologpartners
  • Forts. Svenska psykologiinstitutet, MI Psykologpartners
  • Personligt ledarskap - Norlin & Partners