Carola Ranmo

Kostrådgivare, PT,
 
Gravid/mammatränare
Standardfras
-Nu köööör vi (jazzhands)(

Lina Sönnerlid

VD
PT, Kostrådgivare och
 
Gravid/mammatränare
Standardfras
-(Hallådär kött och blåbär)

Sophie Äbb

PT, kostrådgivare
  Gravid/mammatränare
Standardfras
-(Herre min jeeeeee)

Vi har även våra vänner som jobbar extra hos oss med personlig träning, gruppträning och LPG.

Amalia Edlund LPG &

Online coach

Corinne Säll PT & Online coach

Lina Groth Gruppträning

Maria Hansén Gruppträning

Sara Mielke LPG

Michaela Sahlén LPG

Ulrika Andersson Kostrådgivare