Carola Ranmo


Kostrådgivare, PT,
Dip Mammamage och MamaRehabtränare

Lina Sönnerlid

VD
PT, Kostrådgivare och
Dip Mammamage & MamaRehabtränare​

Sophie Äbb

PT, kostrådgivare
 och LPG Terapeut

Vi har även våra vänner som jobbar extra hos oss med personlig träning, gruppträning och LPG.

Lina Groth Gruppträning

Ellinor Hofström LPG

Sara Mielke LPG

Jennie Nilsen LPG

Lovisa Åbrink LPG

Michaela Sahlén LPG

Henrik Hofström Personlig träning

Malin Runnkvist Personlig träning och gruppträning

Ulrika Andersson Kostrådgivare

Caroline Karlsson Kostrådgivare