Carola Ranmo


Kostrådgivare, PT,
Dip Mammamage och MamaRehabtränare

Linn Axelsson

PT, KBT-terapeut och
LPG terapeut

Lina Sönnerlid

VD
PT, Kostrådgivare och
Dip Mammamage & MamaRehabtränare​

Sophie Äbb

PT, kostrådgivare
 och LPG Terapeut

Vi har även våra vänner som jobbar extra hos oss med personlig träning, gruppträning och LPG.

Lina Groth Gruppträning

Ellinor Hofström LPG

Lina Andersson LPG

Jennie Nilsen LPG

Kristin Sipilä LPG

Henrik Hofström Personlig träning

Malin Runnkvist Personlig träning och gruppträning

Ulrika Andersson Kostrådgivare

Caroline Karlsson Kostrådgivare