CRfitness Anti-dopingpolicy

Inom verksamheten förespråkar vi ren träning och arbetar därför aktivt mot doping. Vi står för resultat som uppnås UTAN tillskott av diverse olagliga preparat som Steroider och prestationshöjande medel.

Vi förespråkar en nolltolerans mot droger av alla slag och vid bevis om, och i vissa fall misstanke om, användande av illegala preparat kommer den berörda personen att stängas av från vår verksamhet med omedelbar verkan. Vi återbetalar då ej några pengar för innestående träning osv. Det gäller även vid misstanke om, eller bevis på försäljning av olagliga preparat i eller i anslutning till våra lokaler.

Alla medlemmar/klienter på våra anläggningar är skyldiga att, vid anmodan, låta sig testas. Den som nekar att låta sig testas kommer omgående att stängas av från fortsatt träning hos CRfitness.

Enligt företagets policy finns en anti-dopingansvarig. Denna person ska vara utbildad på ämnet och kunna vara ett stöd för övriga anställda i frågor som rör doping, dess effekter osv. Ansvarig 2021-01-01 – 2022-12-31 är: Sophie Äbb – sophie.abb@crfitness.se

I övrigt arbetar företaget aktivt med att se till så att lagen följs enligt: LAG (SFS 1991:1 969) OM FÖRBUD MOT VISSA DOPNINGSMEDEL

Mer information om arbete kring doping, listor över otillåtna preparat, kosttillskot osv. Se: https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Antidoping